W dniu 3 marca 2017 r. w Komedzie Miejskiej PSP w Toruniu nastąpiło w uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „OGNIK”.

Sala powstała w ramach programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W ramach programu przeszkoleni strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.

W inauguracyjnych zajęciach udział wzięły dzieci z klasy III b ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu wraz z wychowawczynią Panią Hanną Wyżlic. W otwarciu „Ognika” uczestniczyli również zaproszeni goście na czele z Panem Mikołajem Bogdanowiczem Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.

Komendant Miejski PSP w Toruniu, st.bryg. Kazimierz Stafiej przedstawił ogólne założenia Programu, a także wskazał na potrzeby w zakresie edukacji dzieci, na które odpowiedzią są właśnie prewencyjne salki, współfinansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wśród gości, na jednej z pierwszych lekcji w Ogniku byli także:

 • Kujawsko – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Janusz Halak,
 • Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. Jacek Kaczmarek,
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW w Bydgoszczy Jakub Wawrzyniak,
 • Dyrektor Biura Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Tomasz Łapicz,
 • Wiceprezydent Torunia Zbigniew Rasielewski, - Starosta Toruński Mirosław Graczyk,
 • Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności UM w Toruniu Tadeusz Wierzba,
 • Przedstawiciel Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia,
 • Dyrektor ds. korporacji PZU Życie S.A. oddział w Toruniu Piotr Dembowski,
 • Koordynator ds. Sponsoringu, Prewencji i CSR z Biura Komunikacji Korporacyjnej PZU Życie S.A. z Łodzi Dorota Jatczak-Szychowska,
 • Komendant Miejski Policji insp. Maciej Lewandowski,
 • Komendant Straży Miejskiej Mirosław Bartulewicz,
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 28 Grażyna Sułkowska,

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

STATYSTYKA 2018

ILOŚĆ WYJAZDÓW W LATACH 2003 - 2018