Statystyka wyjazdów

Pożary: 1080

Miejscowe zagrożenia: 1787

Alarmy fałszywe: 296

Ogółem: 3163

aktualizacja 22.12.2014 r.