Statystyka 2014

Ilość wyjazdów w latach 2003 - 2014